FINAŁ KONKURSU MAŁOPOLSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM


24 stycznia w Kärcher Hali Cracovia w Krakowie odbyła się doroczna Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Młodość i doświadczenie” i dotyczyła współpracy międzypokoleniowej na rzecz rozwoju małopolskich firm. 

Uroczystego otwarcia dokonał Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik, który odczytał list od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg skierowany do uczestników konferencji.
Jednym z głównych wydarzeń konferencji było wręczenie nagrody w konkursie zorganizowanym przez Małopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie pt. „Małopolski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym”. Celem konkursu było upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych, poprzez wyróżnienie małopolskich pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 36 pracodawców. Z tego grona, kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli instytucji z obszaru edukacji i rynku pracy wyłoniła trójkę finalistów: tarnowski oddział firmy KAEFER S.A., firmę PROTECH z Zatoru, specjalizującą się w produkcji kotłów grzewczych oraz restaurację ADRIA z Andrychowa. 
Zwycięskim pracodawcą okazała się firma KAEFER S.A. z Tarnowa, która od ponad 50 lat prowadzi szkolenia pracowników młodocianych i zapewnia im pracę, jednocześnie dbając o ich ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Firma kształci m.in. monterów i blacharzy izolacji przemysłowych. W 2019 roku zostało w niej zatrudnionych 18 pracowników młodocianych, którzy odbywali przygotowanie zawodowe.
Wręczenia nagrody laureatowi i nominowanym dokonali: Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie – Krzysztof Świerczek, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz.
Podczas uroczystości wręczono również Małopolskie Nagrody Rynku Pracy, będące wspólną inicjatywą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W kategorii „Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników” zwyciężył Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio z Mogilna k. Nowego Sącza, natomiast statuetkę dla „Małopolskiego Pracodawcy Przyjaznego Rodzinie” otrzymała krakowska spółka Elektrotermia.  
Zasłużeni pracownicy małopolskich urzędów pracy otrzymali odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które wręczył im Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
W trakcie konferencji odbyły się panele dyskusyjne, podczas których debatowano o możliwościach wykorzystania potencjału doświadczonych pracowników w firmach oraz połączenia go z potencjałem młodych pracowników, którzy na rynku pracy stawiają dopiero pierwsze kroki.
Wszystkim finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy!
Organizatorami konferencji byli: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Jan Gąsienica-Walczak Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Małopolsce.
 
Fot.1 Uroczyste otwarcie konferencji przez Wojewodę Małopolskiego Pana Piotra Ćwika
Fot.2 Przedstawienie uczestnikom konferencji celu konkursu „Małopolski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym” organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie
Fot.3 Ogłoszenie przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Pana Krzysztofa Świerczka laureata konkursu
Fot.4 Wystąpienie Dyrektora ds. Produkcji i Szkoleń  z firmy KAEFER S.A. Oddział Tarnów Pana Kazimierza Golca
Fot.5 Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek, Zbigniew Krupnik Członek Zarządu PROTECH Sp. z o.o. Zator, Ryszard Zaręba współwłaściciel Restauracji ADRIA, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz.
Fot.6 Przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie podczas konferencji: Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Pani Bożena Rążewska, Komendant Hufca Pracy w Wadowicach Pani Jolanta Zacny, Dyrektor Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży w Tarnowie Pan Adam Potempa, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu Agata Fołta, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
w Krakowie Małgorzata Lipińska 
Fot.7 Uczestnicy konferencji
 
Tekst – Agnieszka Gałek
Zdjęcia – Alicja Słysz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP