WIZYTA KOLĘDOWA 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


 

W dniu 23 stycznia do  6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej z wizytą kolędową przybył Ks. Proboszcz Ryszard Pawluś.
 
Ks. Proboszcz pobłogosławił uczestników OHP, którzy w tym czasie brali udział w zajęciach wychowawczych. Modląc się prosił o wszelkie łaski potrzebne każdemu z obecnych. Skierował do nich szczególne słowa, mówił o wzajemnej integracji i mądrych wyborach, tolerancji i zrozumieniu wobec drugiego człowieka. Prosił o wzajemną miłość, pokorę, a także cierpliwość podczas zdobywania nowych doświadczeń. Na pamiątkę spotkania każdy z uczestników otrzymał symboliczny obrazek. Ksiądz Ryszard od lat stara się uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez jednostkę, służy radą i dobrym słowem. Popiera inicjatywy zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, wszelkie przejawy patriotyzmu lokalnego. Z uwagą wysłuchał informacji o wolontariacie młodzieży, w ramach którego uczestnicy nie tylko kształtują pozytywne postawy, ale i pielęgnują wartości, stanowiące dla nich drogowskaz w dorosłe życie.
 
Fot.1 Słowo Księdza Proboszcza do młodzieży
Fot.2 Błogosławieństwo młodzieży
 
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP