BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CODZIENNYM


W dniu 22 stycznia grupa uczestników 6-5 Hufca Pracy w Krakowie wzięła udział w spotkaniu pod nazwą „Elementarne zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym”, którego organizatorem było współpracujące z hufcem Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów w Nowej Hucie.

Prelekcje podczas spotkania wygłosili: Rzecznik Praw Konsumenta, Przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji oraz psycholog z Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Pierwszy z prelegentów przedstawił vademecum konsumenta dotyczące zasad tego, jak należy zachowywać się zawierając umowy konsumenckie. Rzecznik Praw Konsumenta przypomniał, że należy się kierować zasadą czterech „P”: przeczytaj, pomyśl, porównaj, podpisz. Na zakończenie wykładu prowadzący rozdał ulotki informacyjne zawierające przydatne adresy i telefony. Następnie Przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji posiłkując się prezentacją multimedialną, zwróciła uwagę na najczęściej pojawiające się pospolite przestępstwa w stosunku do osób starszych: na wnuczka, na porwanie, na wypadek, na funkcjonariusza policji. Reprezentantka Komendy Wojewódzkiej Policji omówiła zasady bezpiecznego korzystania z bankomatu, dokonywania płatności elektronicznych, uprzedziła o fałszywych zbiórkach charytatywnych, podała zasady postepowania w przypadku zagubienia dowodu osobistego, lub karty bankomatowej. Ostatnią prelegentką była psycholog z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który oferuje wsparcie osobom doświadczonym różnymi rodzajami przestępstw m.in. przestępstwem przemocy rodzinnej. Przedstawicielka Ośrodka podając przykłady, omówiła mechanizmy psychologiczne wykorzystywane przez przestępców.  Udział w tym spotkaniu przypomniał młodzieży zasady, którymi należy kierować się w życiu codziennym, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.
 
Fot. 1,2 Uczestnicy podczas prelekcji Rzecznika Praw Konsumenta i przedstawicielki Komendy Wojewódzkiej Policji
 
Tekst – Teresa Śliska 
Zdjęcia – Radosław Domański     
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP