PODSUMOWANIE PROJEKTU ZREALIZOWANEGO W MCK BOCHNIA


W dniu 22 stycznia w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bochni dokonano podsumowania osiągniętych efektów w zrealizowanym projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” II nabór. 

Spośród ośmioosobowej grupy beneficjentów, którzy ukończyli projekt, pięć osób otrzymało propozycję pracy w zawodach, w których odbywali staże zawodowe. W czasie trwania projektu każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z następujących form wsparcia: doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy, warsztatów kreowania wizerunku oraz kursów zawodowych i staży. Dzięki udziałowi w projekcie, młodzież uzyskała kompetencje, kwalifikacje i odbywała staże w zawodach: kosmetyczka z elementami wizażu, makijażu i stylizacją paznokci oraz magazynier z obsługą wózka widłowego i programem do fakturowania. Jedna osoba dodatkowo ukończyła z powodzeniem kurs prawa jazdy kat. B. Podczas trwania całego projektu młodzi ludzie byli objęci wsparciem opiekuna. Obecnie pośrednik pracy bocheńskiego MCK przedstawia uczestnikom projektu, którzy nie podjęli zatrudnienia, kolejne propozycje ofert pracy, a doradca zawodowy motywuje ich do aktywności zawodowej. Działania te mają na celu usamodzielnienie się zawodowe i społeczne beneficjentów. Zarówno uczestnicy projektu, jak i pracodawcy byli usatysfakcjonowani  efektami przedsięwzięcia „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” i wyrazili chęć jego promocji w środowisku lokalnym. 
 
Fot. Beneficjenci projektu podczas spotkania podsumowującego
 
Tekst i zdjęcie – Dorota Sewiłło
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP