W TARNOWSKIM CEIPM PODSUMOWANO PROJEKT OSDZ II NABÓR


21 stycznia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie podsumowano realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” II nabór. Przedsięwzięcie ukończyła dziesięcioosobowa grupa beneficjentów w wieku 18-21 lat, w tym 4 absolwentów OHP, nie ucząca się, nie szkoląca i bierna zawodowo. 

Celem projektu było umożliwienie młodym ludziom startu zawodowego, prowadzącego do podjęcia zatrudnienia i usamodzielnienia się, oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. W trakcie trwania projektu młodzież skorzystała z następujących form wsparcia: zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy, warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy i staże zawodowe, kurs językowy, kurs prawa jazdy kat. B. W tarnowskim CEiPM zrealizowano w sumie 8 kursów zawodowych w zawodach deficytowych na rynku pracy. Były to: kurs spawacza, fryzjera, sprzedawcy magazyniera z obsługą kasy fiskalnej, programów do fakturowania i wózka jezdniowego, kierowcy kat. C z kwalifikacją na przewóz rzeczy, projektanta stron internetowych, opiekunki dziecięcej, operatora koparko-ładowarki, cukiernika. Kolejnym etapem projektu były staże zawodowe, dzięki którym młodzież zdobyła pierwsze doświadczenie zawodowe oraz nabyła umiejętności praktycznego wykonywania zawodu. Podczas spotkania beneficjenci otrzymali zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Była to również okazja do podzielenia się swoimi planami dotyczącymi przyszłości zawodowej. Część uczestników projektu podjęła pracę zawodową, pozostali są na etapie aktywnego poszukiwania pracy. Zakończony projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Fot. Opiekun grupy Urszula Ziejka wręcza Certyfikat uczestnictwa w  projekcie
 
Tekst – Urszula Ziejka 
Zdjęcie – Katarzyna Chrzanowska
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP