ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W STARYM SĄCZU


 

W dniu 16 stycznia młodzież starosądeckiego Hufca Pracy udała się na cmentarz komunalny w Starym Sączu, by uczcić zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
 
Celem inicjatywy jest podtrzymanie pamięci o bohaterach, którzy walczyli i ginęli w walce przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Na początku przybliżono młodzieży wiedzę z zakresu historii Powstania Styczniowego, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Przedstawiono jego przebieg oraz skutki, jakie spowodowało. Mimo początkowych sukcesów powstanie zakończyło się klęską, pochłaniając kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Młodzież aktywnie uczestniczyła w pogadance wskazując, jak największe polskie powstanie wpłynęło na dążenie niepodległościowe przyszłych pokoleń. Następnie przedstawiciele samorządu Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych udali się na cmentarz komunalny, gdzie pod pomnikiem Powstańców Styczniowych zapalili znicze i odmówili modlitwę. 
 
Fot.1 Uczestniczka starosądeckiego hufca zapala znicz przy pomniku Powstańców Styczniowych
Fot. 2 Chwila zadumy i wspólna modlitwa
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz 
Zdjęcia – Bogusława Niemiec
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP