WOLONTARIAT UCZY AKTYWNOŚCI


W dniu 13 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w ramach wolontariatu wzięli udział w Koncercie Noworocznym uczniów Szkoły Muzycznej w Skomielnej Białej. 

Koncert Noworoczny uczniów Szkoły Muzycznej odbył się w auli szkolnej. Uczestnicy hufca przed koncertem przygotowali dekoracje i miejsca dla widowni, a następnie wysłuchali prezentacji uczniów, którzy wystąpili z repertuarem o tematyce świątecznej. Prezentacja składała się z występu solistów, duetów, zespołów i chóru szkolnego. Udział uczestników z hufca w koncercie to inicjatywa przedstawicieli Rady Młodzieży, którzy podjęli współpracę z nowa instytucją: Szkołą Muzyczną z Czasławia – oddział w Skomielnej Białej. W czasie wolnym od zajęć młodzież hufca będzie pomagać w formie wolontariatu w organizacji przedsięwzięć przygotowywanych przez szkołę. Tym samym wolontariusze będą uczestniczyć w koncertach i przesłuchaniach muzycznych. Jest to kolejna inicjatywa w środowisku lokalnym ucząca aktywności, ale również mająca na celu zagospodarowanie czasu wolnego i szeroko pojętą profilaktykę. 

Fot.1 Podczas koncertu
Fot.2 Porządkowanie dekoracji
 
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP