BENEFICJENCI Z KĘT ZAKOŃCZYLI STAŻE ZAWODOWE


W dniach 19 i 20 grudniach beneficjenci z Kęt zakończyli staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Staże zawodowe były ostatnią formą wsparcia organizowaną w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W okresie trzymiesięcznych staży młodzież zdobywała umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy u konkretnego pracodawcy, w kierunkach zgodnych z zainteresowaniami i kwalifikacjami zdobytymi na szkoleniach zawodowych. Udział w stażach zawodowych umożliwił młodym ludziom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Pozwolił im również  zwiększyć swoje zdolności adaptacyjne do nowych warunków pracy, podejmowanych zadań i obowiązków. Pracodawcy pozytywnie oceniali pracę młodych ludzi na stażu. Doceniali ich zaangażowanie, chęć zdobywania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności. Niektórzy z pracodawców zadeklarowali wstępnie możliwość kontynuowania współpracy z beneficjentami i chęć zatrudnienia ich w ramach umowy o pracę.
 
Fot. 1 Uczestniczka projektu podczas wykonywania manicure w ramach stażu na stanowisku kosmetyczki
Fot. 2 Beneficjentka podczas wykonywania zadań na stanowisku pracownika księgowości
 
 
Tekst i zdjęcia – Maria Ćwiertnia
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP