SPOTKANIE OPŁATKOWE W 6-5 HUFCU PRACY


W dniu 18 grudnia młodzież i kadra 6-5 Hufca Pracy w Krakowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na corocznej Wigilii, która odbyła się w Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów. 

 
Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska, Kierownik Zespołu Programów Europejskich Jolanta Król, Kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania Ewa Opałek-Śnieg, dyrektorzy szkół współpracujących z hufcem i kierownicy szkolenia praktycznego z tych szkół, kierownicy Miejskich Dziennych Domów Pomocy, Agnieszka Łoś redaktorka „GŁOSU” – tygodnika nowohuckiego, pracodawcy. Swoją obecnością spotkanie zaszczyciła również grupa seniorów, która realizowała razem z młodzieżą hufca projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności „Aktywne jest życie staruszka”. Uroczystość zgromadziła także liczną grupę uczestników, wśród nich laureatów wielu konkursów i wolontariuszy. Komendant Hufca Pracy Agnieszka Jędrzejek przedstawiając prezentację multimedialną, podsumowała działalność hufca w mijającym roku oraz podziękowała wszystkim za pomoc i współpracę. Wielu uczestników za aktywność w różnych dziedzinach otrzymało nagrody i wyróżnienia. Wyjątkową częścią uroczystości było wręczenie upominków świątecznych młodocianym mamom i ich dzieciom przyznanych w ramach projektu KG OHP „Życie jest cudem”. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Uroczystość zakończyła się posiłkiem i wspólnym kolędowaniem.
 
Fot. 1 Uroczyste rozpoczęcie spotkania opłatkowego
Fot. 2 Młode mamy odbierają upominki 
Fot. 3 Michał Jamróz odbiera nagrodę z rąk Zastępcy Komendanta MWK OHP Bożeny Rążewskiej i Kierownika Zespołu Kształcenia i Wychowania Ewy Opałek-Śnieg
 
Tekst – Teresa Śliska
Zdjęcia – Ewa Rak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP