OPŁATEK Z NOWOHUCKIMI SENIORAMI


 

W 17 grudnia uczestnicy i kadra 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, w ramach porozumienia o współpracy zawartego z Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów uczestniczyli w uroczystym spotkaniu opłatkowym.
 
Młodzież wystąpiła w dwóch rolach – jako goście oraz w roli wolontariuszy, czynnie uczestnicząc w przygotowaniu i przebiegu uroczystości. Kierownik Centrum Irena Wieloch witając zebranych podkreśliła, że żadne ze spotkań nie może się odbyć bez udziału uczestników, którzy mimo młodego wieku, profesjonalnie przygotowują dekoracje, podają do stołu i wykonują inne prace zapewniając sprawny przebieg spotkania. Tak było i tym razem. Umiejętności młodzieży zostały docenione przez zebranych, którzy brawami oraz upominkami świątecznymi, wykonanymi w ramach terapii zajęciowej, nagrodzili ich pracę. 
 
Fot. Uczestnicy przed obsługą spotkania wigilijnego. 
 
Tekst – Teresa Śliska
Zdjęcia – Ewa Rak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP