OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA W DĄBROWSKIM HUFCU


Dnia 6 grudnia uczestnicy oraz kadra 6-24 Hufca Pracy włączyli się w organizację i obchody święta wolontariuszy, które w tym roku przypadło na 5 grudnia. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie młodzieży idei wolontariatu oraz ukazanie wysiłku, jaki wkładają organizacje pożytku publicznego oraz indywidualne osoby w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Obchody rozpoczęto od udziału w uroczystej mszy świętej sprawowanej w intencji wolontariuszy działających na Powiślu Dąbrowskim. Nabożeństwo koncelebrowali księża, którzy sprawują opiekę duszpasterską nad lokalnymi grupami wolontariackimi. Liturgię słowa oraz oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowali uczestnicy hufca we współpracy z wolontariuszami z zaprzyjaźnionej grupy „Promień dobroci”. Po nabożeństwie młodzież wzięła udział w spotkaniu lokalnych grup wolontariuszy i wysłuchała świadectwa Dyrektor Hospicjum Świętego Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej. Świadectwo to skłoniło młodych ludzi do pogłębionej refleksji o kondycji lokalnego i krajowego wolontariatu oraz o roli jaką mogą w nim odegrać. Uczestnicy hufca wraz z kolegami ze szkoły przygotowali na tę okoliczność krótki montaż słowno-muzyczny, w którym wyrazili uznanie i wdzięczność wszystkim wolontariuszom niosącym bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Spotkanie zostało zakończone słodkim poczęstunkiem, podczas którego zebrani skosztowali ciast przygotowanych przez uczestników hufca uczących się w zawodzie cukiernik. Tak zorganizowane obchody święta wolontariusza  utwierdziły  młodzież w przekonaniu, że bezinteresowna pomoc i dawanie siebie drugiej osobie jest źródłem radości i ogromnej satysfakcji.
 
Fot. 1 Uczestnicy w czasie mszy świętej
Fot. 2 Wolontariusze na prelekcji dyrektor hospicjum
Fot. 3 Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczestników
 
Tekst – Grażyna Kochanek 
Zdjęcia – Katarzyna Łukasik
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP