UZALEŻNIENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA


 
Dnia 3 grudnia w ramach kończącego się programu autorskiego „Przyszłość jest nasza” odbyły się zajęcia dla uczestników 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach, prowadzone przez specjalistę do spraw uzależnień. 
 
Na zajęciach zostały poruszone kwestie uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, wspomniano także o zjawisku sextingu. Omawiane zagadnienia przedstawiane były za pomocą przykładów z życia, krótkich filmów tematycznych oraz dyskusji. Terapeutka uzmysłowiła młodzieży, iż nawet jednorazowe zażycie niezależnie jakiego środka psychoaktywnego, może prowadzić do nieodwracalnych w skutkach szkód w organizmie młodego człowieka. Specjalistka przedstawiła młodzieży wszystkie fazy uzależnienia i wskazała, że tylko początkowe jego etapy są odbierane jako pozytywne, za to te końcowe wiążą się z samotnością, wyniszczeniem i brakiem perspektyw na przyszłość.  
Fot.1,2 Uczestnicy podczas zajęć z terapeutą
 
Tekst – Małgorzata Szpera
Zdjęcia – Edyta Piecuch
 
 
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP