STRAŻACY „OGNIKA” W NOWYM SĄCZU


W piątek i sobotę, 29-30 listopada drużyna pożarnicza „Ognik” Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyła zajęcia szkoleniowe. Gospodarzem był 6-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, współorganizatorem Małopolska WK OHP.  

Po zakwaterowaniu zorganizowano krótką odprawę, która pozwoliła zapoznać przyjezdnych z programem szkoleń, następnie młodzież skorzystała z walorów ściany wspinaczkowej w hali Boulder Zone. Z kolei zajęcia aktualizujące wiedzę o pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził instruktor ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Uzupełnieniem aktywności tego dnia były wieczorne podchody na strzelnicy laserowej. Po gimnastyce rozruchowej następny dzień wypełniły ćwiczenia praktyczne na torze przeszkód i zawody ratownicze, prowadzone przez kadrę Szkoły Aspirantów PSP. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za aktywną postawę. Spotkanie przebiegło bez zakłóceń, z pełnym zaangażowaniem młodych strażaków, którzy z pogłębioną wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi skuteczniej będą mogli włączać się w działalność swoich macierzystych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 
Fot.1 Wyścig na ścianie wspinaczkowej
Fot.2 Przymiarka do pracy w aparatach tlenowych
Fot.3 Drużyna „Ognik” w mundurach ćwiczebnych
Tekst i zdjęcia – Marek Ruchała
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP