PRZEDŚWIĄTECZNY WOLONTARIAT W BONARCE


W dniu 30 listopada wolontariusze z 6-8 Hufca Pracy wzięli udział w 23. ogólnopolskiej edycji Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja miała miejsce się w hipermarkecie „Auchan” w Galerii Handlowej Bonarka w Krakowie. Wolontariat zorganizowano w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy a Krakowskim Bankiem Żywności. 

Uczestnicy hufca postarali się jak najskuteczniej przeprowadzić akcję, pracując na trzy zmiany. Dyżurowali w wyraźnie oznakowanym punkcie zlokalizowanym na linii kas sklepu, posiadali charakterystyczne koszulki oraz stosowne identyfikatory. W trakcie zbiórki zachęcano klientów marketu do podzielenia się żywnością z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej. Zainteresowanych udzieleniem wsparcia nie brakowało. Ustawione w wydzielonym miejscu kosze zapełniały się sukcesywnie ofiarowanymi produktami spożywczymi takimi jak: olej, cukier, konserwy, ryż, mąka oraz słodycze. Zgromadzone dary trafią do podopiecznych organizacji charytatywnych wspierających najuboższych. Pomoc żywnościowa zostanie skierowana do rodzin wielodzietnych, dzieci z domów dziecka, osób bezdomnych, samotnych, chorych i bezrobotnych. Biorąc udział w akcji uczestnicy po raz kolejny dowiedli , że nie są obojętni na los drugiego człowieka.
 
Fot. 1 Uczestnicy 6-8 Hufca Pracy przed rozpoczęciem akcji
Fot. 2 Młodzież z zebraną żywnością
Fot. 3 Uczestnicy w trakcie rozdawania ulotek 
Fot. 4 Młodzież podczas rozdawania ulotek
 
Tekst –  Krzysztof Milewski 
Zdjęcia – Lucyna Jezioro 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP