„MÓJ ZAWÓD W OBIEKTYWIE” – KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY


W dniu 29 listopada rozstrzygnięto konkurs „Mój zawód w obiektywie”, który został zorganizowany przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie z udziałem 6-5 Hufca Pracy.

W konkursie wzięli udział uczestnicy 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, opiekę nad nimi objęli: doradca zawodowy i wychowawca, których rolą było wspieranie młodzieży w realizacji zadania konkursowego. Uczestnicy konkursu zaprezentowali swój wybrany zawód na samodzielnie wykonanej fotografii. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie trafnego wyboru zawodu, inspirowanie ich do refleksji nad planowaniem własnej kariery zawodowej oraz ukazanie przez swą twórczość świata pracy (ludzi, zawodów, sytuacji i miejsc związanych z wykonywaniem czynności zawodowych). Napłynęło około dwudziestu prac. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Mazurek, Agnieszka Adamek, Agnieszka Jędrzejek i fotograf Krzysztof Lis, w wyborze najlepszych zdjęć miała niemały problem, ponieważ prace były interesujące i bardzo różnorodne. Ostatecznie udało się wyłonić laureatów. Przy wyborze najlepszej pracy oceniana była kreatywność i sposób zaprezentowania zawodu. Zwycięzcy – trzy pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami. 
 
Fot. 1 Komisja konkursowa w trakcie wyboru najlepszych prac (na zdj. M. Mazurek, K. Lis)
Fot. 2 Zdjęcia, które zwyciężyły (od góry - miejsce 1, na dole- dwa wyróżnienia)
 
Tekst – Małgorzata Mazurek
Zdjęcia – Ewa Rak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP