POCZĄTEK KARIERY ZAWODOWEJ


 

W dniu 28 listopada młodzież wadowickiego Hufca Pracy, grupa wychowawcza w Makowie Podhalańskim, wzięła udział w spotkaniu z doradcą zawodowym.
 
W spotkaniu z doradcą zawodowym Panią Marią Ćwiertnią z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kętach wzięli udział pierwszoklasiści kształcący się w zawodzie lakiernik oraz stolarz. Tematem przewodnim zajęć było planowanie kariery na podstawie własnych predyspozycji i zainteresowań, odkrywanie własnych umiejętności oraz mocnych stron. Młodzi ludzie wypełnili test predyspozycji zawodowych w formie samooceny. Wynik testu zobrazował uczestnikom ich potencjał zawodowy oraz obszar i środowisko pracy, którym należałoby się kierować obierając ścieżkę kariery zawodowej. Ponadto, prowadząca przedstawiła szeroki wachlarz zawodów adekwatnych do obszaru zainteresowań uczestników, w których mogą się rozwijać. Na zakończenie zajęć młodzież poznała ofertę Młodzieżowego Centrum Kariery w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa oraz szkoleń zawodowych.
 
Fot. Doradca zawodowy Pani Maria Ćwiertnia omawia wyniki testu predyspozycji zawodowych
 
Tekst i zdjęcie – Janusz Bartoszek
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP