PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY


Dnia 28 listopada na ręce Kierownik 6-4 OSiW w Trzebini zostały złożone podziękowania za pracę wolontariuszy od Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie – Kazimiery Żmudzińskiej. 

Podziękowania za pracę wolontariuszy w roku 2019 na rzecz osób starszych i niesamodzielnych skierowane były do Kierownik Ośrodka Bogusławy Fedorowskiej, uczestników ośrodka i ich opiekunki Olgi Kostrzewińskiej oraz Eweliny Głuch instruktor praktycznej nauki zawodu. Wizyty w Płazie odbywały się w ramach realizacji programu autorskiego „Senioriada” i obejmowały usługi fryzjersko-kosmetyczne oraz zajęcia świetlicowe realizowane przez wolontariuszy z trzebińskiego Ośrodka. Wolontariuszom podziękowano za ich wrażliwość na potrzeby innych, za optymizm i mnóstwo pozytywnej energii, która z każdą wizytą wypełnia serca mieszkańców domu. 
 
Fot.1 Wręczenie podziękowań: od lewej wychowawca Olga Kostrzewińska, Kierownik 6-4 OSiW Bogusława Fedorowska, przedstawicielka PDPS w Płazie Agata Augustyniak
Fot. 2,3 Podziękowania dla Kierownik 6-4 OSiW i wolontariuszy

Tekst – Olga Kostrzewińska
Zdjęcia – Dominik Michałek
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP