EGZAMIN Z OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO W MYŚLENICACH


W dniu 27 listopada w 6-10 Hufcu Pracy w Myślenicach ośmioosobowa grupa uczestników hufca przystąpiła do egzaminu kończącego szkolenie operatora wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych.

Egzamin w części teoretycznej odbył się w siedzibie Hufca w Myślenicach, natomiast część praktyczna egzaminu zorganizowana została w miejscowości Skrzynka przed Urzędem Dozoru Technicznego. Organizatorem kursu było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie w ramach budżetu utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W trakcie realizacji kursu uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu budowy wózków jezdniowych, zostali zapoznani z ich typami, metodami wymiany butli gazowych oraz podstawami dozoru technicznego. Młodzież poprzez ukończenie kursu zdobyła dodatkowe kwalifikacje oraz gotowość do podjęcia pracy w zawodzie operatora wózka jezdniowego. Kurs ukończony egzaminem zwiększy szanse młodych na znalezienie lepiej płatnego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
 
Fot. Uczestnicy myślenickiego Hufca podczas zdawania części praktycznej egzaminu
 
Tekst – Bożena Batko
Zdjęcie – Jadwiga Kaczmarek
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP