NASZ DOBRY POCZĄTEK – PODSUMOWANIE PROGRAMU AUTORSKIEGO W MYŚLENICACH


W dniu 27 listopada w siedzibie 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach odbyło się podsumowanie programu autorskiego pt. „ Nasz dobry początek”.

Program skierowany był do uczestników nowo zrekrutowanych na rok szkolny 2019/2020, a jego głównym celem była pomoc młodzieży w adaptacji społeczno-zawodowej. Poprzez różne formy aktywności: zajęcia warsztatowe, zajęcia integracyjno-wychowawcze, wycieczki piesze, spotkania z absolwentami, które obejmował program młodzież miała możliwość wejść w życie jednostki, szkoły, klasy oraz zakładu pracy. Udział w programie pozwolił uczestnikom osiągnąć lepszy start: szybciej zaaklimatyzować się w nowym środowisku oraz zminimalizować stres z tego wynikający.
Fot. Uczestnicy Hufca Pracy w Myślenicach podczas podsumowania programu „Nasz dobry początek”
 
Tekst – Ewa Łętocha
Zdjęcie – Katarzyna Musielak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP