SPORTOWE STRZELANIE W TRZEBINI


W dniu 26 listopada uczestnicy 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini w ramach wieloletniej  współpracy z Ligą Obrony Kraju w  Chrzanowie wzięli udział w zajęciach na strzelnicy sportowej.

Zajęcia prowadzone były przez instruktora strzelectwa pana Jacka Palkę. Podczas zajęć młodzież zapoznała się z regulaminem strzelnicy, zasadami BHP, poznała też wytyczne obowiązujące przy obsłudze broni pneumatyczne. W czasie oddawania strzału instruktor na bieżąco korygował pozycje strzeleckie uczestników oraz  ich poprawne zgrywanie przyrządów celowniczych. Zabawa powoli przekształcała się w rywalizację, a uczestnicy wykazywali coraz większe zaangażowanie. Zaproponowana forma spędzania czasu wolnego spotkała się z dużym entuzjazmem młodzieży, która zadeklarowała chęć ponownego uczestnictwa w podobnych zajęciach.
 
Fot. Zajęcia uczestników 6-4 OSiW w Trzebini na strzelnicy LOK w Chrzanowie z instruktorem Jackiem Palką.
 
Tekst i zdjęcia - Dariusz Malczyk
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP