STUDENCI W NOWOSĄDECKIM OŚRODKU


W dniu 18 listopada w 6-1 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu odbyło się spotkanie ze studentami III roku pedagogiki resocjalizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, podczas którego omówiono działalność ośrodka i przeprowadzono warsztaty z zakresu rynku pracy.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia studentom zadań i celów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej Ochotniczych Hufców Pracy oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania. Zapoznano słuchaczy z misją OHP oraz korzyściami wynikającymi z wyboru kształcenia w ramach OHP. Przedstawiono pokrótce przedsięwzięcia wychowawcze, kulturalne, sportowe, profilaktyczne i resocjalizacyjne na obecny rok szkolny. Studenci dowiedzieli się, że każdy uczestnik objęty jest opieką zarówno instruktora praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, jak i wychowawcy z ramienia OHP, który czuwając nad przebiegiem jego edukacji pomaga ją zaplanować i realizować. Słuchacze mieli okazję obejrzeć kroniki oraz zdobyte przez uczestników w różnych konkursach puchary i dyplomy. Kolejnym etapem spotkania było szkolenie warsztatowe z zakresu poradnictwa i rynku pracy, które przeprowadził doradca zawodowy Elżbieta Chmura z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu. Na zakończenie przedstawiono studentom bazę lokalową dostępną dla uczestników ośrodka oraz pracownie zawodowe świadczące bogatą ofertę usług fryzjerskich i gastronomicznych.
 
Fot. 1 Studenci podczas prezentacji multimedialnej dotyczącej OHP
 
Tekst i zdjęcie – Marta Zięba, Sylwia Michalak
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP