SZKOLENIE OPERATORÓW KOPARKO-ŁADOWAREK W CEIPM W TARNOWIE ZAKOŃCZONE


 

15 listopada odbyły się ostatnie zajęcia na kursie „Operator koparko-ładowarki” zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie w ramach budżetu URP – II półrocze 2019 r.
 
W szkoleniu zawodowym wzięła udział 10-osobowa grupa uczestników i absolwentów z  Hufca Pracy 6-24 z Dąbrowy Tarnowskiej. Podczas trwających 134 godziny zajęć praktycznych i teoretycznych kursanci zapoznali się z pracą operatora koparko-ładowarki. Część teoretyczna obejmowała 52 godziny wykładów i zawierała tematy dotyczące zasad BHP, ogólnej budowy i obsługi koparko-ładowarek, obsługi i użytkowania maszyn roboczych oraz technologii robót realizowanych koparko-ładowarkami. Zdobytą wiedzę teoretyczną uczestnicy mogli wykorzystać na zajęciach praktycznych, podczas których wykonywali wykopy i doskonalili technikę pracy osprzętem, służącym do załadunku materiałów. Zajęcia praktyczne trwały 82 godziny i odbywały się na poligonie do praktycznej nauki zawodu. Kończąc kurs beneficjenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty, a po zdaniu egzaminu – książki operatora koparko-ładowarki, które będą potwierdzeniem zdobytych przez nich nowych kwalifikacji. 
 
Fot. Uczestnik kursu podczas zajęć praktycznych
 
Tekst i zdjęcia – Sebastian Potępa
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP