IV WOJEWÓDZKIE ZAWODY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY POŁĄCZONE ZE SZKOLENIEM W KĘTACH


14 i 15 listopada w Kętach odbyło się szkolenie, a następnie Wojewódzkie Zawody Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Uczestników OHP Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy. 

W szkoleniu wzięło udział 56 osób. Pierwszą część stanowił wykład z wiedzy teoretycznej, natomiast druga dotyczyła ćwiczeń praktycznych. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej było dla uczestników kluczowym elementem do przyswojenia wiedzy, która była potrzebna do udziału w zawodach. Podczas ćwiczeń omawiane było postępowanie w przypadku omdlenia, zatrzymania krążenia, złamań, ukąszeń, ran szarpanych, krwawienia, urazów oka, ataku astmy, ataku paniki, padaczki, a także postępowanie podczas  korzystania z defibrylatora AED. W drugim dniu wydarzeniu uczestnicy w dwuosobowych zespołach wzięli udział w zawodach, które były sprawdzianem ich nabytej wiedzy i umiejętności. Zespoły przystąpiły do testów teoretycznych, a następnie do zadań praktycznych z omawianych wcześniej zagadnień. W zawodach uczestniczyło 18 drużyn z terenu województwa małopolskiego. Najlepszą drużyną okazał się zespół z 6-18 Hufca Pracy w Kętach, II miejsce zajęła drużyna 6-1 OSiW Nowy Sącz, III – 6-10 HP Myślenice, a IV – 6-8 HP Kraków. Rywalizacja była bardzo zacięta, a poziom wykonywanych zadań i prezentowanych umiejętności bardzo wysoki. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy powinna być stale aktualizowana. Wymaga ona praktycznych ćwiczeń, które pomogą zachować się odpowiednio i podążyć z pomocą potrzebującemu, kiedy zajdzie taka konieczność w wyjątkowej sytuacji podyktowanej przez życie. 
Hufiec pracy w Kętach składa podziękowania Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kętach, który ufundował puchar za III miejsce na podium, dziękuje również Urzędowi Gminy Kęty za przekazane nagrody dla uczestników i pamiątkowe gadżety. 
 
Fot. 1 Nagrodzone drużyny wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP, sędziami, Komendant 6-18 HP oraz sponsorami pucharów
Fot. 2 Uczestnicy zawodów podczas wykonywania zadania praktycznego
Fot. 3 Uczestnicy podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
Tekst – Małgorzata Szatan
Zdjęcia – Tomasz Nikiel
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP