„NARKOTYKI – NIE WCHODŹ BO NIE WARTO”


Dnia 14 listopada  uczestnicy 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym pt. „Narkotyki – nie wchodź bo nie warto” w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Narkotyki? To mnie nie kręci” zorganizowanym przez Marzenę Stawarz Pełnomocnika Burmistrza UMiG Niepołomice ds. profilaktyki.

Zajęcia przeprowadził aspirant sztabowy Robert Bretner – policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podczas spotkania zwrócił uwagę młodzieży na konsekwencje stosowania narkotyków i dopalaczy, a także na obecne regulacje prawne dla nieletnich dotyczące tych kwestii. Aspirant zaznaczał, że dopalacze powinno się nazywać „wypalaczami”, gdyż są one bardzo toksyczne, a w ich skład wchodzą substancje nie nadające się do spożycia dla człowieka. Prowadzący uzmysłowił słuchaczom, że te niebezpieczne substancje sprzedawane są w sposób wyjątkowo przebiegły przez dilerów, którzy używają mylących, a zachęcających nazw określających produkty toksyczne. Prelegent zaprezentował kilka krótkich filmików obrazujących na konkretnych przykładach to, w jaki sposób narkotyki, dopalacze zmieniają wygląd oraz zachowanie uzależnionych od ich działania młodych ludzi. Ukazanie konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych na realnych przykładach spotkało się z dużym poruszeniem wśród młodzieży. Dzięki temu spotkaniu młodzież została uświadomiona na zagrożenia jakie niesie eksperymentowanie z narkotykami i dopalaczami.

Fot.  Pełnomocnik Burmistrza MiG Niepołomice ds. profilaktyki Marzena Stawarz wraz z prelegentem

Tekst i zdjęcia – Karolina Chojna – Kornecka

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP