SPOTKANIE Z POLICJANTEM W LANCKORONIE


13 listopada uczestnicy 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie wzięli udział w  spotkaniu  z  policjantem  Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Spotkanie odbyło się w ramach programu resocjalizacyjnego „Przyszłość zależy od Ciebie”, który realizowany jest w ośrodku od początku września. Spotkanie o tematyce związanej z odpowiedzialnością karną nieletnich prowadził aspirant sztabowy Zbigniew Przybek.. Wyjaśnił on jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie i omówił konsekwencje wykroczeń tj.: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Młodzież zapoznała się ze środkami wychowawczymi stosowanymi przez sąd, oraz rodzajami placówek resocjalizacyjnych w systemie otwartym i zamkniętym. Na zakończenie spotkania prowadzący przypomniał uczestnikom, ze błędy popełnione w wieku młodzieńczym mogą mieć odbicie w dorosłym życiu.

Fot. Aspirant sztabowy Zbigniew Przybek podczas prelekcji
 
Tekst i zdjęcia: Anna Bąk

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP