UCZESTNICY DĄBROWSKIEJ JEDNOSTKI NA WYSTAWIE „W POSZUKIWANIU MINIONEGO CZASU”


Dnia 13 listopada uczestnicy 6-24 Hufca Pracy wybrali się na wystawę pt. „W poszukiwaniu minionego czasu” do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 
Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie młodzieży historii, wydarzeń i ludzi związanych z Dąbrową Tarnowską , tytułową „mała ojczyzną”. Wydarzenie ściśle wiązało się z niedawno obchodzonym Narodowym Świętem Niepodległości. Uczestnicy hufca udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie została przygotowana wystawa historyczna. Zaprezentowane tam zostały materiały dotyczące dziejów Dąbrowy Tarnowskiej i jej okolic oraz zdjęcia począwszy od okresu międzywojennego aż po lata 60-te XX wieku. Młodzież z dużym zainteresowaniem oglądała zgromadzone pamiątki. Szczególnie interesujące dla młodych ludzi okazały się czarno-białe fotografie przedstawiające Dąbrowę Tarnowską sprzed ponad stu lat oraz prywatne ręczne zapiski ówczesnych mieszkańców ziemi dąbrowskiej. Zwiedzająca ekspozycję młodzież dyskutowała o zmianach jakie na przestrzeni prawie wieku  zaszły w mieście min.:  jak zmieniała się architektura, sposób ubierania ludzi, szata graficzna czasopism. Podczas oglądania eksponatów uczestnicy w ramach zadania do wykonania mieli na starych fotografiach rozpoznać do dzisiaj istniejące obiekty i miejsca w mieście. Realizacja przedsięwzięcia uświadamiała  młodzieży, że na historię ojczyzny składają się indywidualne historie ludzkie i wydarzenia z tzw. tytułowych „małych ojczyzn”. Wspólne wyjście na wystawę uczyło także świadomego korzystania z dóbr kultury.
 
Fot. 1, 2  Uczestnicy podczas zwiedzania wystawy
 
Tekst i zdjęcia – Monika Rygulska-Wąż 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP