UCZESTNICY HUFCA PRACY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach, w dniu 12 listopada, zorganizowano zajęcia grupowe skierowane do uczestników 6-38 Hufca Pracy.
Celem zajęć było wprowadzenie młodzieży w tematykę dotyczącą logicznego podejmowania decyzji oraz świadomych wyborów zawodowych. Podczas spotkania młodzież wykonywała ćwiczenia grupowe dotyczące predyspozycji, preferencji i umiejętności. Ponadto uczniowie zastanawiali się nad tym, co ich najbardziej interesuje, co lubią i potrafią robić, czego warto się uczyć, co się przyda w przyszłości. Młodzież dyskutowała również na temat podnoszenia kwalifikacji i uczestnictwa w kursach, zmiany zawodu lub poszerzania zdobytych już umiejętności. Uczniowie indywidualnie określali, w jaki sposób wiedza zdobyta w szkole może przydać się na rynku pracy. Pod koniec zajęć uczestnicy zostali zapoznani z usługami Młodzieżowego Centrum Kariery, zainteresowanym przedstawiono oferty pracy.

Fot. Uczestnicy 6-38 Hufca Pracy podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym Małgorzatą Gawlik

Tekst – Małgorzata Gawlik
Zdjęcie – Natalia Bojkowska
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP