PROMOCJA KRWIODAWSTWA W STAROSĄDECKIM HUFCU


W dniu 12 listopada, w ramach programu profilaktycznego    „…albowiem dając – otrzymujemy…”, uczestnicy Hufca Pracy w Starym Sączu wzięli udział w spotkaniu z członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, które odbyło się w Zespole Szkół im Św. Kingi w Łącku. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży, że każda kropla krwi jest najcenniejszym źródłem życia i nadziei dla drugiego człowieka.
 
Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniem honorowego krwiodawstwa oraz oddawania szpiku kostnego. Celem akcji było podkreślenie aspektu „dzielenia się" oraz więzów łączących krwiodawców z pacjentami. Pan Andrzej Lis – Prezes Klubu, rekordzista Polski w oddawaniu krwi, na bazie własnych i innych doświadczeń wymienił korzyści płynące z honorowego dawstwa krwi. Swoją wiedzą w temacie krwiodawstwa podzielili się także pozostali członkowie Klubu uczestniczący w spotkaniu: Dariusz Cieśla – członek Rady Krajowej Krwiodawstwa oraz Sebastian Polański. Ogromna wiedza i doświadczenie sprawiły, że zajęcia były niezwykle ciekawe. Wyjaśniono znaczenia pojęć „potencjalny dawca szpiku kostnego”, „honorowy dawca krwi”, „krwiodawstwo i krwiolecznictwo”. Uczestnicy chętnie włączali się w rozmowę i wymieniali doświadczeniami związanymi z krwiodawstwem.
 
Fot. 1 Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Pan Andrzej Lis, Dariusz Cieśla oraz Sebastian Polański w trakcie prelekcji na temat krwiodawstwa
 
Tekst i zdjęcia – Marian Potoniec
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP