REALIZACJA PROJEKTU „POMOC Z AED” W KĘTACH


12 listopada w Kętach odbyło się spotkanie uczestników biorących udział w projekcie „Pomoc z AED” realizowanym w ramach programu Korpusu Solidarności finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wolontariusze z 6-18 HP omówili plan szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz najważniejsze tematy, które należy poruszać podczas zajęć. W dalszej części spotkania młodzież ćwiczyła udzielanie pierwszej pomocy w ramach własnego szkolenia na sprzęcie zakupionym ze środków unijnych. Dzięki realizacji projektu, zarówno wolontariusze, jak i kolejne osoby, które będą szkolone, mogą ćwiczyć obsługę defibrylatora AED i masaż serca na specjalistycznym sprzęcie szkoleniowym. Uczestnicy z ogromnym entuzjazmem podeszli do realizacji projektu, wyrazili radość z zakupionego sprzętu i chęci do przeprowadzania kolejnych zajęć. Ćwiczenia pierwszej pomocy są bardzo potrzebne i młodzi wolontariusze projektu dobrze wiedzą, że aby przekazywać innym wiedzę, muszą najpierw sami poświęcić czas na naukę i ćwiczenia.

Fot.1 Wolontariusze podczas spotkania z Komendant 6-18 HP Małgorzatą Szatan


Fot.2 Wolontariusze 6-18 HP podczas ćwiczeń pierwszej pomocy z użyciem specjalistycznego sprzętu

Tekst – Małgorzata Szatan
Zdjęcia – Tomasz Nikiel

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP