PIERWSZA POMOC NIE GRYZIE


12 listopada w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

„Pierwsza pomoc nie gryzie” to hasło, które towarzyszyło tegorocznym warsztatom zorganizowanym dla uczestników Ośrodka, a prowadzonym przez strażaków-ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie. Zajęcia miały na celu kształtowanie świadomości i postaw młodzieży sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych. Składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej ratownicy przekazali najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy oraz omówili urazy, jakim najczęściej ulegają ludzie. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mieli możliwość zobaczyć, jak należy udzielać pierwszej pomocy oraz w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Młodzież poznała również podstawowy sprzęt ratunkowy. Wszyscy uczestnicy uważnie słuchali rad i wskazówek strażaków, z zaangażowaniem wykonywali przydzielone im zadania. Cel zajęć został osiągnięty.
 
Fot. 1, 2 Uczestnicy podczas zajęć 
Tekst i zdjęcia – Małgorzata Pasternak
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP