UŚWIADAMIANIE PRZEZ SZTUKĘ


 W dniu 12 listopada uczestnicy 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach wzięli udział w niekonwencjonalnej lekcji edukacji i profilaktyki, która odbyła się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Tę nietuzinkową lekcję zaprezentował krakowski teatr profilaktyczny Kurtyna w przedstawieniu pt. „Wygrać siebie”.
Spektakl zawierał i poruszał istotne elementy z życia młodzieży. Głównym założeniem przedstawienia było przekazanie, jak dużym problemem wśród młodych ludzi są zaburzenia psychiczne spowodowane brakiem akceptacji ze strony otaczającego środowiska –rówieśników, a niejednokrotnie i osób dorosłych. Występujący aktorzy po mistrzowsku zaprezentowali jak nierozważne, lekkomyślne zachowania potrafią „zatruć” życie drugiego człowieka prowadząc do jego przygnębienia i załamania. Sztuka teatralna w sposób jasny i czytelny dla nastoletniego odbiorcy uświadomiła, że wokół nas żyją osoby, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Podkreśliła konieczność akceptacji każdego takim jakim jest, bo szydzenie i wyśmiewanie się z drugiego człowieka może doprowadzić do nieodwracalnej życiowej tragedii. 

Fot. Uczestnicy 6-2 Hufca Pracy  podczas spektaklu

Tekst i zdjęcia – Jacek Bukowski
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP