LEKCJA HISTORII W PODGÓRZU


W dniu 12 listopada uczestnicy 6-8 Hufca Pracy w Krakowie przyłączyli się do obchodów tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości. Celem przedsięwzięcia było zarówno utrwalenie w pamięci uczestników heroicznego czynu zbrojnego rodaków walczących o suwerenną Polskę, jak i uzmysłowienie im, że wyzwalanie Krakowa spod władzy zaborczej rozpoczęło się od strony Podgórza.
 
Kulminacyjnym wydarzeniem wpisującym się w upamiętnienie Święta Niepodległości była wycieczka na Rynek Podgórski oraz Plac Niepodległości w Krakowie. Poprzedziły ją spotkania wychowawców z uczestnikami. Podczas przeprowadzonych pogadanek omówiono najważniejsze fakty i ich znaczenie dla losów ojczyzny w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości. W ich trakcie położono szczególny nacisk na dzieje oddziałów dowodzonych przez porucznika Antoniego Stawarza, wyzwalających Kraków pod koniec października 1918 roku. Dzięki temu młodzież poszerzyła też wiedzę z zakresu historii regionalnej. Przed Urzędem Miasta Krakowa na Rynku Podgórskim uczestnicy oddali hołd poległym za ojczyznę przy okolicznościowej tablicy poświęconej Legionistom Podgórskim. Następnie zapalili znicz pod płytą pamiątkową na Placu Niepodległości w Podgórzu, w miejscu rozbrajania Austriaków. Wycieczka stanowiła istotny element kształtowania ich obywatelskich i patriotycznych postaw.
 
Fot. Uczestnicy pod pamiątkową tablicą na Placu Niepodległości
 
Tekst i zdjęcie – Krzysztof Milewski
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP