101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W 6-34 HP STARY SĄCZ


W dniu 11 listopada delegacja starosądeckiego hufca wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości, zorganizowanych na terenie miasta Starego Sącza. Działania podjęte zostały w związku z zaproszeniem Burmistrza Starego Sącza – Jacka Lelka oraz Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
 
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem zgromadzonych uczestników spod kina „Sokół” na starosądecki rynek, gdzie odśpiewany został hymn narodowy oraz wciągnięto na maszt flagę państwową.  Następnie wszyscy zebrani wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. św. Elżbiety w Starym Sączu. Uroczystość zakończona została pochodem na starosądecki cmentarz, gdzie podobnie jak w latach ubiegłych miał miejsce apel poległych. Tam uczczono pamięć wszystkich walczących za wolność naszej Ojczyzny. Młodzież składając własnoręcznie wykonany wieniec oddała hołd przy pomniku upamiętniającym rodaków walczących za wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśni „Rota”.
 
Fot.1 Przemarsz  delegacji na starosądecki rynek
 
Fot.2,3 Wciągnięcie na maszt flagi państwowej
Fot.4 Komendant 6-34 HP Stary Sącz wraz z wychowawcą i uczestnikami podczas złożenia wieńca na starosądeckim cmentarzu

Tekst – Kinga Szewczyk 
Zdjęcia – Marian Potoniec
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP