UCZESTNICY DĄBROWSKIEGO HUFCA PODCZAS OBCHODÓW 101 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


W dniach od 6 do 11 listopada uczestnicy dąbrowskiej jednostki włączyli się w lokalne i powiatowe obchody 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uczestnicy hufca rozpoczęli obchody święta od udziału w Turnieju Strzeleckim z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanym przez CKiW w Tarnowie. Wraz ze swoimi kolegami młodzież przygotowała okolicznościową akademię dla społeczności szkolnej, uświetniając jej przebieg wykonaniem pieśni patriotycznych. Młodzież dąbrowskiej jednostki wzięła udział w spektaklu słowno-muzycznym zatytułowanym „Na skrzydłach wolności”, na który złożyły się refleksyjne, patriotyczne pieśni i piosenki przeplecione słowami wierszy polskich poetów. Przedstawiciele hufca w nietypowy sposób uczcili rocznicę, biorąc udział w III Biegu Niepodległości, który odbył się w Miejskim Parku. W poniedziałkowe przedpołudnie młodzież włączyła się również w lokalne rocznicowe obchody, które miały miejsce pod Pomnikiem Poległych. Tutaj wraz ze zgromadzonymi mieszkańcami miasta i lokalnymi władzami odśpiewała polski hymn narodowy oraz zaprezentowała montaż słowno-muzyczny oparty na polskich pieśniach patriotycznych. Pod pomnikiem złożono wiązanki z biało-czerwonych kwiatów. Udział młodych ludzi w takich uroczystościach jest wyrazem czci dla wszystkich, którzy oddali życie za niepodległą Ojczyznę. Uczestnicy hufca pogłębiają też poczucie i świadomość własnej przynależności narodowej, uczą się szacunku dla symboli narodowych oraz przyczyniają się do integracji lokalnych społeczności.
 
Fot. 1 Uczestnicy podczas turnieju w CKiW w Tarnowie


Fot. 2 Uczestnicy podczas ślubowania Polowej Drużyny Sokolej

Fot. 3 Rozpoczęcie III Biegu Niepodległości
 

Fot. 4 Uroczystości niepodległościowe w Parku Miejskim
 
Tekst – Grażyna Kochanek
Zdjęcia – Alicja Wróblewska (uczestniczka hufca)
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP