PROFILAKTYKA W NIEPOŁOMICACH


Dnia 6 listopada uczestnicy 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach wzięli udział w spotkaniu związanym z profilaktyką uzależnień, które odbyło się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Autorem i wykonawcą widowiska był Jarosław Wajk – były wokalista zespołu muzycznego Oddział Zamknięty.

Na spotkanie ze słynnym muzykiem młodzież została zaproszona przez Marzenę Stawarz Pełnomocnika Burmistrza UMiG Niepołomice ds. profilaktyki uzależnień. Jarosław Wajk jest terapeutą ds. uzależnień, sam również zetknął się w swoim życiu z nałogami. Podczas widowiska publicystyczno-muzycznego opowiadał o własnych przeżyciach i trudnościach, z którymi udało mu się zmierzyć. Opowiadane przez Jarosława Wajka historie poruszały wiele problemów dotykających młodych ludzi w dzisiejszym świecie oraz zachęcały do budowania właściwych relacji w otoczeniu, w którym funkcjonują tj. dom, miejsce pracy i nauki. Terapeuta zwracał uwagę na potrzebę wzajemnej miłości i poszanowania drugiego człowieka. Młodzież dowiedziała się, że każdy musi mieć swój silny system wartości i odwagę do tego, by go bronić, a także musi nauczyć się wyznaczać granice. Proste prawdy przekazywane przez Jarosława Wajka, celnie trafiały do młodej widowni, która była podbudowana i poruszona bezpośredniością prowadzącego. Koncert, przeplatany monologiem, był niecodzienną lekcją profilaktyki, na której młodzi ludzie dokonali refleksji nad swoim życiem i postępowaniem. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu młodzież miała możliwość zwrócić się do terapeuty ze swoimi pytaniami, otrzymali również adres mailowy, który mogą wykorzystać jeśli będą potrzebowali wsparcia.


Fot. Młodzież oraz Jarosław Wajk w trakcie widowiska profilaktycznego

Tekst i zdjęcia – Małgorzata Satora

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP