GIEŁDA PRACY W LANCKORONIE


29 października w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie odbyła się Giełda Pracy.

W spotkaniu uczestniczyła Zofia Pieniążek – pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie oraz miejscowy pracodawca Paweł Cora. W pierwszej części spotkania pośrednik pracy zapoznała uczestników z zagadnieniami rynku pracy. Szczególną uwagę zwróciła na przestrzeganie przez pracodawców prawidłowych warunków zatrudnienia. Zapoznała ich także z ofertą rynku pracy w ujęciu najbardziej deficytowych zawodów. Uczestnicy dowiedzieli się o wymaganiach stawianych przez pracodawców w zawodach, w których obecnie się kształcą. Później lokalny pracodawca Paweł Cora opowiedział o swojej restauracji, jako potencjalnym miejscu pracy dla uczestników kształcących się w zawodzie kucharz. Wskazał on umiejętności jakie musi posiadać kandydat do pracy oraz omówił zakres obowiązków na danym stanowisku. Na koniec zaoferował młodzieży możliwość zatrudnienia w swojej firmie. Uczestnicy chętnie zadawali pytania i w czasie dyskusji doszli do wniosku, że takie miejsce i warunki pracy pozwoliłyby im na dobry start w rozpoczynającej się karierze zawodowej.
Fot. 1 Uczestnicy podczas prelekcji pośrednika pracy Zofii Pieniążek z Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie 
Fot. 2 Uczestnicy podczas dyskusji z pracodawcą Pawłem Corą z Lanckorony
 
Tekst i zdjęcia – Krzysztof Syrek
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP