PRZYGODA Z PRZYRODĄ


 

Dnia 18 października młodzież starosądeckiego hufca wraz z opiekunami wybrała się na wycieczkę do Zakopanego w ramach programu autorskiego „Przygoda z przyrodą”.
Celem przedsięwzięcia było dostarczenie podstawowych informacji na temat walorów przyrodniczych i kulturowych regionu górskiego w Polsce oraz jego promocji jako atrakcji turystycznej. W ramach programu uczestnicy przeszkoleni zostali w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również zapoznani zostali z podstawowymi zasadami zachowania się w terenie górskim. Młodzież korzystając ze słonecznej, jesiennej pogody miała okazję dostrzec i docenić piękno krajobrazu gór wysokich. Jedną z atrakcji wycieczki było zwiedzanie „Jaskini Mroźnej”, która leży we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej w masywie Organów. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat przyrody ożywionej i nieożywionej tego pięknego regionu południowej Polski. 
Fot.1,2 Młodzież 6-34 HP Stary Sącz podczas zwiedzania „Jaskini Mroźnej”
Fot.3 Przewodnik objaśnia młodzieży przebieg trasy
Fot.4 Uczestnicy starosądeckiego hufca na szlaku
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Agnieszka Kulasik-Tokarz
 
  
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP