NAJLEPSZE FOTOGRAFIE BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ


Z okazji upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Małopolskiej WK został przeprowadzony Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Bohaterowie II wojny światowej” 
W konkursie wzięli udział uczestnicy ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK OHP.
 
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy historycznej młodzieży, poznanie sylwetek bohaterów II wojny światowej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej. W dniu 17 października Komisja konkursowa, w składzie: Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Ewa Opałek-Śnieg – Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania Małopolskiej WK OHP oraz Jolanta Zacny – Komendant 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach dokonała oceny zgłoszonych prac. Głównymi kryteriami, jakie były brane pod uwagę przy werdykcie jury to wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu. Komisja przyznała trzy miejsca i dwa wyróżnienia:
I miejsce – Maciej Gabryś 6-18 HP Kęty za „Pamiętaj o bohaterach”
II miejsce – Patrycja Jurczyńska 6-1 OSiW Nowy Sącz za „Partyzantom Ziemi Sądeckiej”
III miejsce – Angelika Czopek 6-32 HP Limanowa za „Bóg Honor Ojczyzna”
Wyróżnienia:
Karolina Byrska – 6-11 HP Wadowice za „Bohater dwóch narodów”
Krzysztof Skrzeczek – 6-10 HP Myślenice za „Konny Patrol”.
Wręczenie nagród będzie miało miejsce 26 października podczas Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP w Skomielnej Białej.
 
Fot.1 Komisja podczas oceny prac. Od lewej: Jolanta Zacny – Komendant 6-11 HP Wadowice, Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta MWK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania MWK OHP
Fot. 2 Nagrodzone prace
Tekst – Jolanta Zacny
Zdjęcia – Aneta Wójcik
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP