SZLAKIEM GROBÓW KRÓLEWSKICH


 
Dnia 17 października uczestnicy 6-2 Hufca Pracy Niepołomice udali się na wycieczkę do Krakowa. Działanie odbyło się w ramach realizowanego przez hufiec programu autorskiego „Szlakiem grobów królewskich”. 
 
Zwiedzanie rozpoczęło się od Katedry Wawelskiej, gdzie młodzież mogła podziwiać wybitne dzieła sztuki i wiele niezwykłych pamiątek, m.in. barokową Konfesję Świętego Stanisława. Po zwiedzeniu katedry wycieczka przeniosła się do podziemi gdzie znajdują się kunsztownie zdobione sarkofagi królów i obywateli zasłużonych dla Krakowa i Rzeczypospolitej. Kolejnym etapem wycieczki było wejście na Wieżę Zygmuntowską gdzie uczestnicy podziwiali 5 dzwonów różnej wielkości zawieszonych na wieży; Wacław, Kardynał, Urban, Półzygmunt i ważący około 12,5 tony Zygmunt. W następnej kolejności młodzież udała się do Muzeum Katedralnego, w którym obejrzała bezcenne przedmioty z różnych okresów znalezione w grobach biskupów i królów m.in. szablę Zygmunta Augusta i Włócznię Świętego Maurycego, oraz  pamiątki związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II – patronem Ochotniczych Hufców Pracy. Przed opuszczeniem Wawelu wszyscy udali się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów aby odwiedzić miejsca pochówku marszałka Józefa Piłsudskiego i Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Po zejściu z Wawelskiego Wzgórza, w czasie spaceru Plantami oglądali miejsca gdzie stały mury i baszty obronne Krakowa. Trzeba wiedzieć że każdy cech rzemieślniczy posiadał swoją basztę o którą dbał w czasie pokoju, a podczas napaści na miasto obsadzał ją członkami swojego cechu. Po skończonej wycieczce wszyscy uczestnicy powrócili do domów zmęczeni, ale zadowoleni. Była to dla nich duża, w atrakcyjny sposób podana lekcja historii. 
 
Fot. 1 Uczestnicy wycieczki na bulwarach wiślanych
Fot. 2 Uczestnicy na Wawelu, w tle Kaplica Zygmuntowska
Fot. 3 Młodzież pod Dzwonem Zygmunta
Fot. 4 Młodzież przy grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego
 
Tekst i zdjęcia – Wiesław Szczerbiński
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP