RYWALIZACJA SPORTOWA NA KRAKOWSKICH BŁONIACH


 

15 października na krakowskich Błoniach już po raz kolejny odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS i Szkół Rolniczych. W biegach wzięła również udział reprezentacja Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
 
Drużyna składała się z uczestników dwóch krakowskich hufców 6-5 i 6-8. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie jedenastej. Wszystkich zgromadzonych zawodników i gości powitał Z-ca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Krakowie Jacek Kucybała, po czym życząc wszystkim powodzenia dał sygnał do startu. Zadaniem biegaczy było pokonanie wytyczonej drogi w możliwie najkrótszym czasie. Długość trasy zróżnicowana była w oparciu o płeć i wiek uczestników. Biegi wymagały od startujących dużej wytrzymałości i sprawności fizycznej. Rywalizacja we wszystkich grupach była bardzo wyrównana i zacięta. Ostatecznie drużyna MWK OHP uplasowała się na VI pozycji w klasyfikacji grupowej.
 
Fot. 1 Otwarcie imprezy 
Fot. 2 Młodzież na starcie zawodów
Fot. 3 Uczestnicy podczas biegów
 
Tekst i zdjęcia – Joanna Cienkosz
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP