SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


 

W dniu 15 października uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej brali udział w szkoleniu z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Skomielnej Białej, prowadził je główny specjalista ds. BHP Ryszard Macioł, brali udział uczestnicy I roku nauki zawodu w ramach OHP. Młodzież poznała zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, zagrożenia występujące w procesach pracy oraz ogólne przepisy prawne z zakresu prawa pracy. Szkolenie takie pozwoliło młodzieży poznać, jakich zachowań powinni się wystrzegać, aby nie narażać siebie i współpracowników na niebezpieczne zdarzenia. Zdobyta wiedza podczas zajęć uświadomi młodzieży zagrożenia w pracy oraz sposoby ich niwelowania. 
 
Fot. Młodzież podczas szkolenia udzielania I pomocy
 
Tekst i zdjęcie – Macioł Alina
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP