MŁODOCIANI NA START


W dniu 14 października uczestnicy pierwszego rocznika wzięli udział w programie Młodociani na Start. Podstawowym założeniem programu jest wprowadzenie nowych uczestników w życie jednostki, co pozwoli im łatwiej zaaklimatyzować się w nowym środowisku oraz ułatwi integrację z rówieśnikami.

Na spotkaniu z nowo przyjętymi uczestnikami wychowawca grupy omówił prawa i obowiązki pracownika młodocianego, a także prawa i obowiązki pracodawcy. Młodzież została zapoznana z Kodeksem Pracy z rozdziałem dotyczącym urlopów wypoczynkowych pracowników młodocianych. Głównym celem programu jest umacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczestników i integracja grupy. Podczas spotkań i zajęć integracyjnych uczestnicy zyskali możliwość łagodnej i bezstresowej adaptacji w szkole i zakładzie pracy. 
 
Fot. Uczestnicy podczas zajęć z programu Młodociani na Start
 
Tekst i zdjęcie – Jolanta Zacny
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP