Aktualności

INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2019/2020 W CENTRUM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE


W dniu 8 października w Centrum Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczysta msza święta inaugurująca rok szkoleniowy 2019/2020, której przewodniczył Duszpasterz Krajowy OHP ks. Jarosław Sroka. 

 W uroczystości udział wzięli: reprezentująca Komendanta Głównego OHP Monika Mizerska-Froń – Dyrektor Wykonawcza ds. wychowania i współpracy międzynarodowej, Renata Wicha – Doradca Komendanta Głównego OHP, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP wraz z zastępcą – Bożeną Rążewską, Małopolski Wicekurator Oświaty – Halina Cimer, Wojewódzcy Komendanci OHP, Duszpasterze Wojewódzcy OHP, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, Dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół, instytucji współpracujących i wspierających Małopolską WK OHP, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Małopolskiej WK OHP, a przede wszystkim uczestnicy OHP z Małopolski i dziesięciu innych województw. Podczas mszy świętej uczestnicy złożyli ślubowanie, a Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Świętemu Janowi Pawłowi II. Na zakończenie Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP podziękował ks. Jarosławowi Sroce za skierowane do młodzieży słowa, a delegacja młodzieży wręczyła kwiaty i obraz – pracę laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Po mszy świętej pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II delegacje złożyły kwiaty. 
 
Fot.1 W pierwszym rzędzie od prawej: Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant MWK, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska, Renata Wicha – Doradca Komendanta Głównego OHP oraz reprezentująca Komendanta Głównego OHP Monika Mizerska-Froń – Dyrektor Wykonawcza ds. wychowania i współpracy międzynarodowej podczas mszy świętej inaugurującej rok szkoleniowy 2019/2020
Fot.2-6  Podczas mszy świętej
Fot.7 Ślubowanie 
Fot.8 Uczestnicy Małopolskiej WK OHP z darami 
Fot.9-10 Podczas mszy świętej
Fot.11 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytuje Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Świętemu Janowi Pawłowi II 
Fot.12-13 Podziękowania dla ks. Jarosława Sroki
Fot.14 W drodze pod pomnik św. Jana Pawła II  
 Fot.15-18 Delegacje składają kwiaty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II 
Fot.19 Pamiątkowe zdjęcie
 
 
Tekst – Aneta Wójcik
Zdjęcia – Agnieszka Samek
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP