Aktualności

„POLSKO-LITEWSKA STREFA DOBRYCH PRAKTYK” NA LITWIE


W dniach 1-4 października w ramach „Polsko-Litewskiej strefy dobrych praktyk” zrealizowano w Trokach i Wilnie drugie spotkanie będące kontynuacją harmonogramu działań projektowych. Pierwsza część projektu odbyła się w czerwcu br. w Nowym Sączu. Wówczas Małopolska WK OHP gościła siedmiu pracowników VšĮ Trakų švietimo centras z Trok.
 
Wizyta na Litwie miała na celu poznanie nowych metod pracy z młodzieżą wymagającą szczególnego wsparcia, zaznajomienie się z wiodącymi działaniami organizacji partnerskiej w realizacji projektów i nawiązanie nowych partnerstw na rzecz przyszłej współpracy.
Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Merem Samorządu Trockiego Editą Rudelienė oraz pracownikami realizującymi współpracę międzynarodową i pracę z młodzieżą. W trakcie wizyty na Litwie siedmiu pracowników Małopolskiej WK OHP  poznało m.in. działalność ,,Sodžiaus meistrai“, jako przykład instytucji, która dla młodzieży defaworyzowanej organizuje naukę zawodu i udziela wsparcia pedagogicznego.
Delegacja uczestniczyła także w zajęciach w ,,Lentvario jaunimo centras“, gdzie uczestnicy poznali pracę świetlic dla dzieci i młodzieży oraz działalność ,,Trakų suaugusiųjų mokymo centras“. Są to instytucje wspierające młodzież i realizujące projekty dla młodzieży.
Poznając bliżej pracę i specyfikę organizacji litewskich nawiązano nowe kontakty projektowe, a w trakcie warsztatów uczestnicy przygotowali plan współpracy w realizacji projektów z konkursów grantowych na najbliższe lata. Pierwszym efektem tych działań jest wniosek wymiany młodzieży złożony do Programu Erasmus+ w rundzie październikowej oraz plany wspólnego przygotowania nowych wniosków w 2020 do Polsko-Litew¬skiego Fun-duszu Wymiany Mło¬dzieży. 
Realizowany projekt został objęty wizytą monitorującą. W dniu 2 października przedsięwzięcie wizytowali przedstawiciele PLFWM  pani Marta Piwko i pan Iwo Magierski.
W wolnym czasie uczestnicy projektu w towarzystwie gospodarzy zwiedzili Troki  i Wilno.
Projekt został dofinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.
 
Fot.1 Spotkanie grupy projektowej z Merem Miasta Troki
Fot.2 Zwiedzanie szkoły w Rudiszkach 
Fot.3 Przed Pałacem Prezydenckim w Wilnie
 
Tekst – Leszek Olech
Zdjęcia –  Katarzyna Nowak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP