Aktualności

SPRZĄTANIE ŚWIATA W PROSZOWICACH


W dniu 3 października uczestnicy Hufca Pracy w Proszowicach wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

Miejscem wyznaczonym do sprzątania był teren parku miejskiego w Proszowicach. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od pogadanki dotyczącej podstawowych zasad zbiórki odpadów i ich segregacji. Uczestnicy dostali worki i rękawiczki, zbierane były śmieci wokół alejek i terenów zielonych. Uczestnicy świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego ochoczo wzięli udział w akcji. Na zakończenie wychowawca pogratulował uczestnikom OHP ich społecznej, obywatelskiej postawy.
Fot.1 Uczestnicy podczas porządkowania terenu parku
 
Tekst i zdjęcia – Olaf Jakubowski
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP