Aktualności

SPOTKANIA SAMORZĄDU W NOWYM SĄCZU


W dniach 30 września i 3 października w 6-1 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu odbyły się spotkania Rady Młodzieży oraz członków Klubu Aktywnych. Głównym ich celem był wybór samorządu oraz ustalenie działań i inicjatyw na rok szkoleniowy 2019/2020.

W pierwszym dniu spotkania opiekunowie grupy samorządowej przeprowadzili zajęcia integracyjne celem bliższego poznania się uczestników, przedstawili cel spotkania oraz podsumowali działalność hufca za miniony rok szkoleniowy. Zachęcali młodzież do udziału w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych, zawodach sportowych czy konkursach organizowanych przez OHP. Następnie kandydaci do Rady Młodzieży zaprezentowali się społeczności wyborczej. Przedstawili swoją koncepcję działania i odpowiadali na pytania wyborców. Po tajnym głosowaniu komisja ogłosiła nowy skład samorządu ośrodka – przewodniczącą została Natalia Śliwa, zastępcą Karol Kania, a sekretarzem Anna Pabiś. W kolejnym dniu odbyło się spotkanie Klubu Aktywnych, na którym młodzież wspólnie z opiekunami opracowała harmonogram przedsięwzięć na rok szkoleniowy 2019/2020. Dzięki inwencji uczestników spotkanie zaowocowało mnóstwem nowych pomysłów na działalność klubu. 
 
Fot.1 Omówienie zasad głosowania z uczestnikami
Fot.2 Wyłonienie kandydatów do samorządu
 
Tekst i zdjęcia – Monika Gajowska, Barbara Jędrzejczyk
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP