Aktualności

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY OŚRODKA


2 października w internacie 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Ośrodka.

Chęć pracy w Młodzieżowej Radzie Ośrodka wyraziło 10 osób. Kandydaci mieli kilka dni na przedstawienie pozostałym  uczestnikom swojego programu wyborczego i przekonanie ich do głosowania. Wybrana została komisja skrutacyjna, która przedstawiła kandydatów, a następnie rozdała karty do głosowania. Po oddaniu głosów przez wszystkich uczestników i przeliczeniu kart, komisja przedstawiła wyniki wyborów. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Ośrodka został Tomasz Kulczyk, zastępcą Julia Fluder, sekretarzem Patrycja Kwaśny, pozostali członkowie MRO to: Karolina Pietraszek, Dominik Michałek, Maciej Korba. Po ukonstytuowaniu się Młodzieżowej Rady Ośrodka powołane zostały do życia: sąd koleżeński, sekcja czystości i sekcja kulturalno-oświatowa. Teraz młodzież będzie mogła się wykazać poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw samorządowych. 
 
Fot. Uczestnicy podczas wyborów
 
Tekst – Katarzyna Płomińska
Zdjęcia – Olga Kostrzewińska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP