Aktualności

SPOTKANIE SAMORZĄDU UCZESTNIKÓW W HUFCU PRACY W BOCHNI


W dniu 1 października w siedzibie Hufca Pracy w Bochni odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym 2019/2020 spotkanie samorządu uczestników, do którego należy młodzież chętnie podejmująca różnego rodzaju inicjatywy na rzecz hufca i środowiska lokalnego.

Celem spotkania podopiecznych jednostki było przeprowadzenie wyborów do Rady Młodzieży oraz opracowanie harmonogramu działań na nowy rok szkolny. Młodzież chętnie zgłaszała i przedstawiała własne propozycje zadań do realizacji. Zaplanowano między innymi organizację spotkania integracyjnego z uczestnikami pierwszego rocznika, wolontariat na rzecz osób starszych oraz bezdomnych zwierząt, a także udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a młodzi ludzie wykazali wielką chęć działania na rzecz  potrzebujących.
 
Fot. Uczestnicy spotkania
 
Tekst i zdjęcie – Renata Pastuszak
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP