Aktualności

EGZAMIN Z OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH W KRAKOWIE


W dniu 30 września uczestnicy kursu zawodowego Sprzedawca – magazynier z obsługą wózka widłowego z wymianą butli gazowej oraz obsługi kasy fiskalnej i programów do fakturowania, beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” II nabór, przystąpili przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kurs zawodowy odbył się w ramach Zadania 3 Wsparcie szkoleniowo-edukacyjne. Podczas realizacji tego zadania uczestnicy otrzymują tzw. wsparcie twarde, którego celem jest uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. W czasie kursu uczestnicy zapoznali się z wiedzą o zawodzie kierowcy – operatora wózków jezdniowych z zakresu ich obsługi, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. Zostały im również przedstawione zagadnienia z zakresu BHP i dozoru technicznego, a także z zakresu ładunkoznawstwa. Egzamin został przeprowadzony na placu manewrowym firmy realizującej szkolenie.
 
Fot. 1 Uczestnik kursu podczas egzaminu
Fot. 2 Uczestnik kursu podczas egzaminu
 
Tekst i zdjęcia – Sylwia Wawrzyk
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP