Aktualności

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU „UCZMY SIĘ POMAGAĆ” W NIEPOŁOMICACH


Dnia 29 września w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach odbyło się spotkanie mające na celu upowszechnienie rezultatów projektu „Uczmy się pomagać”, który odbywał się od lipca do września br. i składał się z dwóch międzynarodowych spotkań młodzieżowych. Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 

Projekt miał na celu kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, rozwijanie przedsiębiorczości, kreatywności poprzez wykorzystanie zdolności i umiejętności zawodowych młodzieży, zarówno z Polski jak i Ukrainy. Podczas spotkania młodzież biorąca udział w projekcie przybliżyła swoim rówieśnikom cele przedsięwzięcia oraz scharakteryzowała bogatą ofertę zajęć i atrakcji, w których uczestniczyli. Wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną będącą podsumowaniem zrealizowanych działań. Następnie uczestnicy opowiedzieli o swoich wrażeniach, które towarzyszyły im podczas udziału w projekcie. Podkreślali jak ważną rolę w życiu pełni wzajemne poznawanie kulturowe, językowe i społeczne. Dzięki temu projektowi młodzi ludzie dowiedzieli się wielu nowych, ciekawych informacji na temat działań wolontariackich w innych krajach oraz nabyli nowe umiejętności jak być przedsiębiorczym wolontariuszem i nieść skuteczną pomoc innym. Zgromadzona na spotkaniu młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała opowieści oraz obejrzała relację z wymiany, zadawała liczne pytania oraz wyraziła chęć wzięcia udziału w podobnych tego typu przedsięwzięciach. 
 
Fot. 1 Zuzanna Polańska – Komendant 6-2 Hufca Pracy oraz Szymon Jancz – uczestnik spotkania młodzieżowego podczas upowszechniania rezultatów projektu
Fot. 2 Młodzież Hufca Pracy oraz CKZiU w Niepołomicach podczas spotkania
 
Tekst – Karolina Chojna-Kornecka 
Zdjęcia – Małgorzata Satora 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP